หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย และเทคนิคการจัดทำฉลากสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

Safety Data Sheets and Chemical Label

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·       กฎหมาที่เกี่ยวข้อง
·       ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
·       ฉลากสารเคมีและสารเคมีอันตราย
·       เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
·       บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (ตามแบบ สอ.1)
·       ความเป็นอันตราย
·       รูปสัญลักษณ์
·       มาตรการปฐมพยาบาล
·       มาตรการผจญเพลิง
·       ประเภทของเชื้อเพลิง
·       ประเภทของสารเคมีที่ใช้
·       การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
·       อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
·       อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
·       คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
·       ข้อมูลด้านพิษวิทยา
·       ความเป็นพิษเฉียบพลันตามระบบ GHS
·       ข้อมูลสำหรับการขนส่ง
·       ป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย       

แถมฟรี

1.  เอกสารข้อมูลความปลอดภัยตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอันตราย สามารถนำไปใช้ได้ทันที
2. แบบฟอร์มการจัดทำฉลากสารเคมีอันตราย ตามที่กฎหมายกำหนด (6 หัวข้อ) สามารถนำไปใช้ได้ทันที

กลุ่มเป้าหมาย

                เจ้าหน้าที่ จป. / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่คลังจัดเก็บสารเคมีอันตราย / หัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย และผู้สนใจอื่นๆ

ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.   

Course outline

08.30-09.00 น.                   ลงทะเบียน/ รับเอกสาร

09.00-10.15 น.                  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

                                           วิธีการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอันตราย

                                               1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่าย
                                               2. การชี้บ่งความเป็นอันตราย
                                               3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
                                               4. มาตรการปฐมพยาบาล
                                               5. มาตรการผจญเพลิง

10.00-10.15 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น.                   วิธีการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอันตราย (ต่อ)

                                                6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รด รั่วไหลของสาร
                                                7. การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การใช้งานและการเก็บรักษา
                                                8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
                                                9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
                                                10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                   วิธีการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอันตราย (ต่อ)

                                                11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
                                                12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
                                                13. ข้อพิจารณาในการกำจัด
                                                14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง
                                                15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
                                                16. ข้อมูลอื่นๆ


14.30-14.45 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง
 
14.45-16.00 น.                   วิธีการจัดทำฉลากสารเคมีและสารเคมีอันตราย

                                            1.        ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)

                                            2.        ชื่อสารเคมีอันตราย (hazardous substances)
                                            3.        รูปสัญลักษณ์ (pictograms)
                                            4.        คำสัญญาณ (signal words)
                                            5.        ข้อความแสดงอันตราย (hazard statements)
                                            6.        ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย (precautionary statements)
                                            7.        ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

                                           Work shop ในการจัดทำ สอ.1 และฉลากสารเคมีอันตราย (เพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้เข้าอบรม)

16.00-16.30 น.                   Q&A

............................................................................................................................................................................

 

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก             ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท   ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) ราคาปกติ         ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

·         กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน           

.         กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%

·         สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927 บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114

 ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com

ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

       *** กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการในการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม*

 

สมัครอบรมคลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้