หลักสูตร : การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง

Health Check up related to Hazard Chemical and Health effects possible from Risk
at.

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1.  ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

2.  ทราบถึงแนวทางการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพในแบบฟอร์มตามที่กฎหมายกำหนด

3.  ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานกรณี พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยของลูกจ้าง

4.  ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง

5.   สามารถทราบถึงความเชื่อมโยงกันในเรื่องสารเคมีอันตราย การตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

และการบันทึกผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

 
กลุ่มเป้าหมาย

                เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ ISO / ผู้จัดการแผนก / ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง /

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม / พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
 
ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.   

Course outline

08.30-09.00 น.                 ลงทะเบียน / รับเอกสาร
09.00-10.00 น.                  - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                                            - แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
                                            - การตรวจผลกระทบต่อสุขภาพ
                                            - การตรวจเพื่อเฝ้าระวังการสัมผัส
                                            - การตรวจผลกระทบทางร่างกายอื่นๆ

10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.                   การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

                                           - เบนซีน
                                           - เหล็ก
                                           - คาร์บอนมอนอกไซด์
                                           - อลูมิเนียม
                                           - ตะกั่ว
                                           - คีโตนและเมทิล เอททิล คีโตน
                                           - เมทานอล

12.00-13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                  กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย
                                          บันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
                                          การแจ้งผลการตรวจสุขภาพ
                                          แนวทางสำคัญของการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของลูกจ้าง

14.30-14.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.                   Work Shop การแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องการแก้ไข (จผส.1)

16.00-16.30 น.                   Q&A

.....................................................................................................................................................................................

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก             ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท   ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) ราคาปกติ         ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

·         กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน           

.         กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%

·         สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927 บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114

 ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com

ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

       *** กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการในการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม***

 

สมัครอบรมคลิก

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้