หลักสูตร : การจำแนกการจัดเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน

หลักสูตร : การจำแนกการจัดเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน


Chemical, Hazardous Chemical and Hazardous Substance Classification for storage in Compliance with Department of Industrial Works

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·       กฎหมายสารเคมี สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

·       การจำแนกประเภทสำหรับการจัดเก็บ

·       ข้อมูลความปลอดภัย

·       วิธีการจัดเก็บวัตถุอันตราย

·       กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

·       บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

·       วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันส่วนบุคคล

·       วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและการซ้อมปฏิบัติงานแผนฉุกเฉิน

·       วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิง

·       การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

 

กลุ่มเป้าหมาย

                เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน ผู้ดำเนินการใช้และการจัดเก็บ เจ้าหน้าที่สโตร์แวร์เฮ้าส์ เจ้าหน้าที่ขนส่งสารเคมี และวัตถุอันตราย

 

ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.   

Course Outline

 

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.15 น.               การจำแนกประเภทสำหรับการจัดเก็บ

                                          เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

                                            -  ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่าย

                                            -  การชี้บ่งความเป็นอันตราย

                                            -  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

                                            -  มาตรการปฐมพยาบาล

                                            -  มาตรการผจญเพลิง

                                            -  มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

                                            -  การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การใช้งานและการเก็บรักษา

                                            -  การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

                                            -  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

                                            -   ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

                                            -  ข้อมูลด้านพิษวิทยา

                                            -  ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

                                            -  ข้อพิจารณาในการกำจัด

                                            -  ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

                                            -  ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

                                            -  ข้อมูลอื่น ๆ

 

10.15 – 10.30 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30 – 12.00 น.                วิธีการจัดเก็บวัตถุอันตราย

                                           - การจัดเก็บวัตถุอันตราย

                                           - ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

                                           - ขั้นตอนการเก็บรักษา

                                           - การจัดเก็บสารปริมาณน้อยในสถานที่เก็บรักษา

                                           - การเก็บรักษานอกอาคาร

                                           - ข้อกำหนดพิเศษสำหรับก๊าซ

                                           - ข้อกำหนดพิเศษสำหรับสารไวไฟ (3A และ 5.2)

                                          กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

                                           - บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ใช้ในองค์กร

                                          บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

                                           - การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

                                          วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันส่วนบุคคล

                                           - อุปกรณ์เครื่องป้องกันส่วนบุคคล

                                           - การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.30 น.              วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและการซ้อมปฏิบัติงานแผนฉุกเฉิน

                                          - แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

                                          - ความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผนฉุกเฉิน

                                          - การป้องกันสารเคมีรั่วไหล - สถานที่จัดเก็บ

                                          - การปฏิบัติงานกับสารเคมีทั่วไป

                                          - การจัดเตรียม/ ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับภาวะฉุกเฉิน

                                          - แผนการตอบโต้เหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล

                                          - แผนปฏิบัติหลังเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล

                                       วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิง

                                         -  อุปกรณ์ดับเพลิง

                                         -  ประเภทของเพลิง

                                         -  ประเภทของสารที่ใช้ในการดับเพลิง

                                         -  ระบบน้ำดับเพลิง

                                         -  ระบบกักเก็บน้ำที่ผ่านการดับเพลิง

14.30 – 14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.             การจัดการเมื่อมีเหตุรั่วไหล

                                         - อุปกรณ์การจัดการเมื่อเกิดเหตุรั่วไหล

                                         - การกำจัดของเสีย

                                       การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

                                         - การปฏิบัติเกี่ยวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสารเคมีอันตราย

                                         - การฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้าง

16.00-16.30 น.               Q&A

............................................................................................................................................................................

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก             ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท   ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) ราคาปกติ         ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

·         กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน         

.         กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%

·         สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927 บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114

ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com

ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

       ** กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการในการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม*


สมัครอบรมคลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้