หมวดสารเคมีอันตราย
ลำดับที่หัวข้อกฎหมายสถานะวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
1ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2565
ประกาศใช้08/04/2565
2

คำชี้แจง ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2560

ประกาศใช้03/08/2560
3

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2560

ประกาศใช้03/08/2560
4ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 ธันวาคม 2559
ประกาศใช้27/12/2559
5ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม
ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศใช้24/11/2559
6ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 ธันวาคม 2556
ประกาศใช้20/12/2556
7ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 ธันวาคม 2556ประกาศใช้20/12/2556
8กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2556
ประกาศใช้29/11/2556
9ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3854 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาคดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2552
ประกาศใช้26/01/2552
10ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มิถุนายน 2535
ประกาศใช้17/06/2535
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้