image

หลักสูตร : ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

Hazard chemical and Hazardous substance safety training course

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
•     อธิบายและสรุปประเด็นการจัดการและการควบคุมการจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟตามที่กฎหมายกำหนดอย่างละเอียด
•     สอนเนื้อหา และติวเข้มแนวข้อสอบ 800 ข้อ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะดูแลพื้นที่จัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ
•     อธิบายถึงปัญหาข้อจำกัดต่างๆ และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่อง การจัดการสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ   จากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่เคยตรวจประเมินภายนอกให้องค์กร มากกว่า 500 องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย
      
สำหรับองค์กรที่ครอบครองสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ และหรือ
       1. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป
       2. ผู้มีไว้ในครอบวัตถุอันที่มีพื้นการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป
       3. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ (มีเพียงแค่ 1 ภาชนะ บรรจุ ก็เข้าข่ายหากมีไว้เพื่อกระบวนการผลิต)

 

ระยะเวลาอบรม  วันละ 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น. (รวม 2 วัน)

Course Outline

วันที่ 1
08.30 – 09.00 น.              - ลงทะเบียน และ รับเอกสาร

09.00 – 10.15 น.                - คำจำกัดความ
                                           - แนวข้อสอบ
                                           - สถานที่เก็บรักษา
                                           - แนวข้อสอบ

10.15 – 10.30 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.               - การจำแนกและการติดฉลากสารเคมี วัตถุอันตราย
                                             1. แบ่งตามการขนส่ง UN Transportation
                                             2. แบ่งตามสถานที่ทำงาน ตามระบบ GHS
                                             (ความเป็นอันตรายของสารเคมีด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม)
                                             3. แบ่งตามการจัดเก็บ(กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
                                             (บรรจุภัณฑ์ ประเภทวัตถุอันตรายตามการจัดเก็บ)
                                              - แนวข้อสอบ

12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                    - การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา
                                              - แนวข้อสอบ

14.30 – 14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                   - การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
                                              - แนวข้อสอบ

วันที่ 2   

09.00 – 10.15 น.                   - ข้อกำหนดพิเศษ
                                              - แนวข้อสอบ

10.15 - 10.30 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.                     - มาตรการป้องกัน
                                               - แนวข้อสอบ

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                     - การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
                                                - แนวข้อสอบ
                                                - หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
                                                - แนวข้อสอบ

14.30 – 14.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                      - เอกสารคู่มือความปลอดภัย (SDS)
                                                 - แนวข้อสอบ      

16.00-16.30 น.                  Q&A

 

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก              ราคา 9,000 บาท VAT 7% = 630 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 270 บาท    ชำระทั้งสิ้น 9,360 บาท

(  ) ราคาปกติ          ราคา 10,000 บาท VAT 7% = 700 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 300 บาท  ชำระทั้งสิ้น 10,400 บาท

 กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

 กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%

สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927  บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114  ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

       ** กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการในการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม

 

 สมัครอบรมคลิก 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้